250 TL'den Fazla Tahsil Edilen Covid-19 Test Ücreti İadesi

 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde birçok insan Covid-19 şüphesiyle test yaptırmak üzere hastanelere müracaat etti. Söz konusu testlerin belirli bir maliyeti olmakla birlikte bazı hastanelerin “özel sağlık bakım hizmet bedeli” adı altında test ücreti olarak fahiş tutarlarda fatura düzenledikleri, tabiri caizse krizin fırsata çevrilmeye çalışıldığı malumunuzdur.

24.03.2013 Tarihli ve 28597 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasındaki “acil hal” tanımı 09.04.2020 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “ani gelişen hastalık, kaza,yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ifadesi ile değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin “ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri” başlıklı 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,  ibaresi eklenmiştir.

Buna göre; genel sağlığı yakından ilgilendiren “Covid-19 testi” sağlık hizmetinin acil hal kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve ilave ücret alınamayacağı hususu düzenleme altına alınmıştır.

Yaptırdığınız Covid-19 testi karşılığında tarafınızdan 250 TL’den daha fazla ücret tahsil edildi ise; ücret iadesi talepli başvuru dilekçeniz ile  https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi  adresinden T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaparak TÜBİS sistemi üzerinden ilgili Tüketici Hakem Heyetine online başvuru işlemi gerçekleştirebilir, başvuru numaranız ile dosyanızın hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

 

SON MAKALELER