Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin bitmesi ile birlikte, evlilik süresince edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Mal paylaşımı davası ile boşanma davası aynı anda açılmaz. Bu iki dava aynı anda ama farklı davalar şeklinde açılırsa eğer mahkeme, boşanma davasının sonuçlanmasını mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar. Özetle anlatmak gerekir ise, önce boşanma davası görülür, boşanma davası netlik kazandıktan sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Evlilik birliğinin sona ermesinden sonra ayrılan taraflar arasında mal paylaşımı davası görülür. Taraflar mal paylaşımı davasında; Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı taleplerinde bulunabilir.

Mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği devam ederken edindiği malların paylaşımı esasına dayandığı için, evlilikten önce elde edilen mallar, mal paylaşımına dâhil edilemez. Mal paylaşımında kural, malların eşit bir şekilde paylaşımıdır. Fakat bu kuralın paylaşım oranını değiştiren bazı durumlar vardır.

Boşanma sırasında mal paylaşımı yapılırken prosedür şu şekilde işlemeye başlar:

  • Boşanmada mal paylaşımı yapılırken öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır, bu kişisel mallar paylaşıma dâhil edilmez. 
  • Her eş kendi kişisel mallarını aldıktan sonra evlilik içerisinde elde edilen “edinilmiş mallar” eşit bir şekilde paylaşılır.
  • Bazen kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında bir denkleştirme hesabı yapılması söz konusu olabilir. Taraflardan birinin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan ya da edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından karşılanmış ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davasının sonuçlanmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır. Eğer bu 10 yıllık süre geçerse, mal paylaşımı talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır.

Uygulamada boşanma davası sona ermediği halde ayrı bir şekilde mal paylaşımı davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda, mal paylaşımına bakan mahkeme boşanma davasının sona ermesini bekleyerek zamanaşımı sorununu bu şekilde ortadan kaldırmaktadır.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma ve mal paylaşımı davasının nerede açılacağı, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve MK m.214 ile belirlenmiştir.

Boşanmada eşler arasında görülecek mal paylaşımı davasına bakmaya, 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir.

Mal paylaşımı davasının görüleceği yetkili mahkeme, aşağıdaki şekillerde belirlenir:

  • Eşlerden birinin ölümü sebebiyle mal rejimi bitmiş ise, ölenin son ikametgâhı mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına bakmakla yetkilidir.
  • Evlilik mahkemenin boşanma kararı ile sona ermişse veya boşanma davası devam ediyorsa, boşanma davasına bakmaya yetkili olan mahkeme mal rejiminin tasfiyesini, yani boşanma durumunda mal paylaşımını yapmakla da yetkilidir.
  • Yukarıdaki iki durum dışındaki diğer tüm durumlarda davalı eşin ikametgâhındaki aile mahkemesi, boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaya yetkilidir.

SON MAKALELER