Avukat Kadir Can KARATAŞ LL.M
Uzmanlık Alanları

Av. Kadir Can KARATAŞ, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde sürdürdüğü yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve tezini Kamulaştırma Davalarının Bedel Tespitine İlişkin Esaslar üzerine yazmıştır. Çalışma alanları Kentsel Dönüşüm Hukuku, İmar Hukuku, İnşaat Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra, İflas hukuku üzerinedir.

Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi, Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku, Yüksek Lisans

İstanbul Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

İletişim Bilgileri

  kckaratas@etkiavukatlik.com

Avukat Kadir Can KARATAŞ LL.M

Avukat Göksenin İNAN
Uzmanlık Alanları

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra Takipleri

Eğitim

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

İletişim Bilgileri

  goksenin@etkiavukatlik.com

Avukat Göksenin İNAN

Arabulucu Avukat Ebru ERKAN
Uzmanlık Alanları

6058 sicil numarası ile 2018 yılında arabuluculuk siciline kayıt olan Arabulucu Ebru ERKAN, bu tarihten beri ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerini yürütmektedir. Sigorta Hukuku (Sigorta Şirketinin Zarar Sorumlusuna veya Sigortalısına Karşı Açtığı Rücu Davalarında Sigorta Şirketi Vekilliği, Sigortalının Sigorta Şirketine Karşı Açtığı Aleyhe Davalarda Sigorta Şirketi Vekilliği, Sigortalılar Tarafından Açılan Sigorta Bedeli Davaları), Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kira Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Danışmanlık kapsamında şirketlerin çeşitli sözleşmelerinin hazırlanması, Dava ve İcra Takipleri

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

İletişim Bilgileri

  eerkan@etkiavukatlik.com

Arabulucu Avukat Ebru ERKAN

Stj. Av. Özge SARAYKÖYLÜOĞLU
İletişim Bilgileri

  ozge@etkiavukatlik.com

Stj. Av. Ecem KARAMAN

Oğuzhan KARATAŞ (İcra Takip)
İletişim Bilgileri

  ***@etkiavukatlik.com

Oğuzhan KARATAŞ (İcra Takip)

Yurdagül PEHLİVAN (Yönetici Asistanı)
İletişim Bilgileri

  ***@etkiavukatlik.com

Yurdagül PEHLİVAN (Yönetici Asistanı)