İş Kazaları Nedeniyle Açılabilecek Tazminat Davaları

Bir işverenin işyerinde çalışmakta olan işçinin iş ilişkisi sebebi ile kaza geçirip yaralanması ya da ölümü durumunda, kendisine ya da yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası türüne iş kazası tazminat davası denir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek durumlar aşağıdaki gibidir:

 • İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü fiziksel ya da ruhsal zararlar iş kazası olarak kabul edilir. İşçinin ne şekilde yaralandığı ya da nasıl öldüğünün hiçbir önemi yoktur. İşçinin maruz kaldığı olay işyerinde yaşanmışsa, iş kazası olarak sayılır. Bu durum tazminat davasına konu edilebilir. 
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebi ile asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin maruz kaldığı eylemler iş kazası sayılır. İşçi tazminat davası açabilir.
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan, iş sebebi ile işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş sebebi ile yaşanan her türlü kaza, iş kazası olarak tazminat davasına konu olabilir.
 • Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar da yine iş kazası sayılmaktadır. Örneğin, çocuğunu emzirdiği sırada üst balkondan düşen herhangi bir cisimle yaralanan çalışan, işverene iş kazası tazminat davası açabilir.
 • İşçinin, iş yerinin bir taşıtı ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olan her türlü kaza iş kazası olarak kabul edilir. Uygulamada, bu tür kazalar, trafik iş kazası olarak geçmektedir.

Türkiye’de ortalama bir tazminat davası 1,5 ila 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

İş Kazası Nedeni İle Açılacak Davalar

 

 • Ceza Soruşturması ve devamında Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

 

İş Kazaları Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme

İş kazalarına bakmakla görevli iş mahkemeleri şu şekilde belirlenir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.6):

 • İş kazalarında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel kişinin, davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 • İş kazasının ya da zararın olduğu yerin iş mahkemesi de iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya yetkilidir.
 • İş kazası sebebi ile maluliyete uğrayan çalışanın ya da ölüm gerçekleşmişse ölen çalışanın davacı yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkilidir.

SON MAKALELER