İşçilik Alacağı Davaları ve İşçi Hakları

İş kanunu işçi lehine düzenlenmiştir ve işçiye geniş haklar tanımıştır. İşçilerin çalıştığı sırada veya işten ayrıldıktan sonra bazı İşçilik Alacağı Davaları ve İşçi Hakları vardır.

 

 • Kıdem tazminatı alma
 • İhbar tazminatı alma
 • Fazla mesai ücretlerini alma
 • Aylık ücret alma
 • Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ücretlerini alma
 • Mola
 • Süt izni
 • Sigortalı çalıştırılma zorunluluğu
 • Yıllık ücretli izin hakkı
 • İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat alma
 • İşçilere eşit davranma yükümlülüğü

Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından feshedilen yahut haklı bir nedene dayanmak sureti ile iş sözleşmesini tek taraflı fesheden işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İş akdinin iş veren tarafından ihbar süresi kullandırılmadan feshedilen işçiler kıdem tazminatına ek olarak ayrıca ihbar tazminatını da almaya hak kazanacaklardır.

Ayrıca haklı ve geçerli bir neden göstermeden işten çıkarılan işçiler, eğer iş güvencesine sahiplerse işe iade davası açarak işe geri dönebilirler.  Mahkemenin işe iade kararını tatbik etmeyen işveren, işe başlatmama ve işçinin boşta geçen süresi için tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. 

İşçilik Alacağı Davaları ve İşçi Hakları Kısaca Aşağıdaki Gibidir. 

İhbar Tazminatı

Önceden haber vermeden ve haksız olarak işten çıkarılan işçi, ihbar tazminatı almaya hak kazanır.

İstifa eden işçi, ihbar süresine uymadan işten çıkarsa, işverene ihbar tazminatı öder.

Çalışma sürelerine göre yasal bildirim süreleri şu şekildedir:

 

 • 6 aydan az süreli çalışan işçi için 2 hafta,
 • 6 aydan 1.5 yıla kadar çalışan işçi için 4 hafta,
 • 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçi için 6 hafta,
 • 3 yıldan fazla çalışan işçi için 8 hafta.

İhbar tazminatı da diğer alacaklar gibi 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir.

Fazla Mesai Ücreti

Bir işçi bir haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa bu durum fazla mesai kapsamına girer. Fazla mesai için, normal ücretin yüzde elli fazlası işçiye ödenir.

Aylık Ücret Alma Hakkı

İşçi ücretleri ayda bir kez ödenir. 20 günden fazla maaş alamayan işçi, edimini ifa etmekten kaçınabilir ya da iş sözleşmesini haklı sebeple feshederek kıdem tazminatı ve ödenmeyen ücretlerini talep edebilir.

Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücretini Alma Hakkı

Ulusal bayramlar, kurban ve ramazan bayramları, resmi tatiller gibi genel bayramlarda işçi iş görme borcunu yerine getirmese de işçiye tam ücret ödenir.

Mola Hakkı

Her çalışan mola hakkına sahiptir. 4 saat ya da daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat mola verilir.

Süt İzni Hakkı

Kadın işçilere 1 buçuk yaşından küçük çocuklarını emzirmek içinde günde 1 buçuk saat süt izni verilir. Bu süre de çalışma süresinden sayılır ve işçiye tam ücret ödenir.

Yıllık İzin

İşçi, deneme süresi dahil en az 1 yıl süredir aynı iş yerinde çalışıyorsa yıllık izin hakkına sahip olur. Yıllık izin hakkından vazgeçemez. Ama yıllık izin kullanmadan istifa eder ya da işten çıkarılırsa yıllık izinlerine ait ücretlerini alabilir.

İşçilik Alacağı Davaları ve İşçi Hakları

İşveren gereken koruma önlemlerini almadıysa ve işçi bundan dolayı zarar gördüyse, işçi işverene tazminat davası açılabilir.

SON MAKALELER