KADIKÖY BOŞANMA AVUKATLARI

  1. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  2. Boşanma davalarına ilişkin olarak boşanma protokollerinin hazırlanması,
  3. Boşanma davalarının doğal bir sonucu olan nafaka, ziynet eşyası, tazminat konuları ve nafaka artırım davaları,
  4. Boşanma Davalarına İlişkin Katkı-Katılma Alacağı Davaları,
  5. Boşanma Davalarına İlişkin Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları,
  6. Aile Konutuna ilişkin Davalar,
  7. Velayetin değiştirilmesi,
  8. Mal rejiminin belirlenmesi ya da değiştirilmesi,