İDARE HUKUKU ve VERGİ HUKUKU

  1. Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Doğan Tazminat ve Ecrimisil, Acele Kamulaştırma ve Bedel Artırıma davaları,
  2. Hukuki ve Fiili el atmaların önlenmesi davaları
  3. İdarenin eksik işleminden kaynaklı idareye karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,
  4. Kamu kurum ve Kuruluşlarının eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları,
  5. Tam Yargı ve İptal Davaları,
  6. Belediyenin karar ve işlemlerine karşı iptal davaları
  7. Vergi uyuşmazlıkları,