FAALİYET ALANLARI

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU ve VERGİ HUKUKU

  • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma Davalarından Doğan Tazminat ve Ecrimisil, Acele Kamulaştırma ve Bedel Artırıma davaları,
  • Hukuki ve Fiili el atmaların önlenmesi davaları
  • İdarenin eksik işleminden kaynaklı idareye karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Kamu kurum ve Kuruluşlarının eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları,
  • Tam Yargı ve İptal Davaları,
  • Belediyenin karar ve işlemlerine karşı iptal davaları
  • Vergi uyuşmazlıkları,

ETKİ AVUKATLIK ve
ARABUCULUK BÜROSU

Hukuki Problemlerinizin Çözümünde İhtiyaç Duyduğunuz Hukuk Alanlarında

Avukatlık Hizmetini Almak İçin Bize Ulaşın