FAALİYET ALANLARI

icra Hukuku

İCRA ve İFLAS HUKUKU

  • İcra takibi yoluyla alacakların tahsili,
  • İhtiyati Haciz yoluyla yapılacak takipler,
  • İcra Daireleri nezdinde başlatılan icra takiplerine yapılan itirazlara karşı itirazın iptali ve itirazın kaldırılması,
  • İstirdat-İstihkak ve Menfi tespit davalarının takibi,
  • İflas masalarına alacak kaydı,
  • İflasa tabi tüzel kişiler yönünden iflas talebi ve iflasın ertelenmesi davaları,
  • Kiralanan taşınmazın icra takibi ve tahliye davası yoluyla tahliyesi davaları.

ETKİ AVUKATLIK ve
ARABUCULUK BÜROSU

Hukuki Problemlerinizin Çözümünde İhtiyaç Duyduğunuz Hukuk Alanlarında

Avukatlık Hizmetini Almak İçin Bize Ulaşın