KADIKÖY İŞ HUKUKU AVUKATI

  1. İşverenlerin, İş Hukuku veya Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı, uymakla zorunlu olduğu ve sorumlulukları dâhilinde kalan konularda meydana gelen uyuşmazlık ve sorunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
  2. İşçi-İşveren arasında İş Hukuku’ndan kaynaklanan işe iade ve işçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  3. İşçi-İşveren arasında iş akdinin feshinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacakları gibi konularda oluşan uyuşmazlıklara ilişkin davaların anlaşma veya dava yolu ile çözülmesi,
  4. İşçi-İşveren arasında iş kazası neticesinde ortaya çıkan tazminatlara ilişkin davalar,
  5. İkale sözleşmelerinin hazırlanması
  6. Arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi