MİRAS HUKUKU

  1. Veraset ilamının düzenlenmesine ilişkin başvuruların mahkeme ve idari makamlar nezdinde yapılması,
  2. Vasiyetname hazırlanması,
  3. Vasiyetnameye itiraz,
  4. Saklı paya tecavüz nedeniyle ikame edilecek tenkis davaları
  5. Mirasın reddi davaları,
  6. Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması ve mirasçılara hususi danışmanlık hizmetinin sunulması,