GAYRİMENKUL AVUKATI KADIKÖY

  1. Kentsel dönüşüme ilişkin idare nezdinde yürütülecek davalar,
  2. Toprak sahibi ve yüklenici firma arasında yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tasarrufun İptali,
  3. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları,
  4. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tescil taleplerinin yapılması,
  5. Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
  6. Paydaşlar arasında ortaklığın giderilmesi, izale-i şüyuu davaları,
  7. Kentsel dönüşüm konusunda hukuki danışmanlık,
  8. İpotek sözleşmelerinin hazırlanması ve tapuya tescili,
  9. Türk pasaportuna sahip olmayan kişilerin gayrimenkul alımlarının tescili,
  10. Tapu iptal ve tescil davaları