KİŞİLER HUKUKU

  1. Vasi tayini davaları,
  2. Gaiplik kararının alınması/kaldırılması,
  3. İsim/Soyadı ve yaş tashihi davaları,
  4. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi