FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  1. Haksız Rekabet Davaları,
  2. Hükümsüzlük ve İptal Davaları,
  3. TPE Kararlarına Karşı Açılacak Davalar,
  4. Fikri Haklardan Doğabilecek Tecavüz Davaları,
  5. Fikri Haklardan Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları,
  6. Fikri Haklardan Doğabilecek Delil Tespit Davaları.