FAALİYET ALANLARI

Fikri ve Mülkiyet Hukuku

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  • Haksız Rekabet Davaları,
  • Hükümsüzlük ve İptal Davaları,
  • TPE Kararlarına Karşı Açılacak Davalar,
  • Fikri Haklardan Doğabilecek Tecavüz Davaları,
  • Fikri Haklardan Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Fikri Haklardan Doğabilecek Delil Tespit Davaları.

ETKİ AVUKATLIK ve
ARABUCULUK BÜROSU

Hukuki Problemlerinizin Çözümünde İhtiyaç Duyduğunuz Hukuk Alanlarında

Avukatlık Hizmetini Almak İçin Bize Ulaşın