FAALİYET ALANLARI

İş Hukuku

KADIKÖY İŞ HUKUKU AVUKATI

  • İşverenlerin, İş Hukuku veya Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklı, uymakla zorunlu olduğu ve sorumlulukları dâhilinde kalan konularda meydana gelen uyuşmazlık ve sorunlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
  • İşçi-İşveren arasında İş Hukuku’ndan kaynaklanan işe iade ve işçilik alacaklarına ilişkin davalar,
  • İşçi-İşveren arasında iş akdinin feshinden kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacakları gibi konularda oluşan uyuşmazlıklara ilişkin davaların anlaşma veya dava yolu ile çözülmesi,
  • İşçi-İşveren arasında iş kazası neticesinde ortaya çıkan tazminatlara ilişkin davalar,
  • İkale sözleşmelerinin hazırlanması
  • Arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi

ETKİ AVUKATLIK ve
ARABUCULUK BÜROSU

Hukuki Problemlerinizin Çözümünde İhtiyaç Duyduğunuz Hukuk Alanlarında

Avukatlık Hizmetini Almak İçin Bize Ulaşın